Gendarmstien – Gammelgab. 20 km. rundtur.

Gendarmstien – Gammelgab. 20 km. rundtur.

december, 2020 Slået fra Af admin

Gendarmstien strækker sig fra Padborg til Høruphav på Als – i alt 84 kilometer, som anbefales at dele op over 5 dage for at komme fra den ene ende til den anden. Vi er som bekendt mest til rundstrækninger, så vi er begyndt at dele Gendarmstien op i små-hapsere. Denne tur foregår på halvøen Broager Land. Sæt GPS’en til Gammelgab Strand, Wolffgårdsvej, 6310 Broager.

Vi går mod øst med vandet på vores højre side, og de første 1,5 kilometer går vi helt tæt på vandet på en dejlig sti. Stien går igennem flere læhegn som markerer skift af marker. Herefter drejer vi ind på Skrækkehøj, som vi følger ca. 0,5 kilometer før vi drejer til højre for at følge Gendarmstien.

Efter ca. 3 kilometer drejer Gendarmstien af ned mod vandet igen. Her skal man i sommerhalvåret træffe et valg: Følger man Gendarmstien til højre, skal man krydse en mark med kvæg og som regel en tyr. Vil man ikke det, fortsætter man ligeud ad Skeldemark, og drejer så i stedet for til højre ad Kragesand. Begge veje fører efter ca. 4 kilometer ned på spidsen af Broager Land, som hedder Kragesand. Da turen var i december valgte vi at gå til højre. Nede af grusvejen går stien til venstre og over en bakke, hvor der på toppen står to stenstøtter. Lige efter kommer dagens første kaffepause med en smuk udsigt over Flensborg Fjord.

Efter pausen fortsætter vi langs vandet, og turen veksler fint med bakkede landskaber ind i landet og flotte kyststrækninger på den anden side. Vi kommer igennem et stykke skov, hvor vedbend i stor stil har overtaget træstammer og delvis også trætoppene. Videre igennem højt krat og ud på standen for at følge den de næste 1,7 kilometer. Stranden er ikke nem at gå på, men de stejle klinter er så afgjort strabadserne værd.

Da klinterne igen flader ud og vi forlader stranden, går vi ind Skelde Kobbelskov. Igen går vi oppe på klinterne med udsigt ned til stranden. Der er tydelige tegn på, hvordan havet æder af klinterne – Mange steder er store træer væltet ned, hvor klinterne er skredet under dem. Efter knap 8 kilometer holder vi pause på Skeldekobbel shelterplads, hvor der er en smuk udsigt over vandet. Vi fortsætter ind igennem skoven, som overvejende består af bøg og ær. Ude af skoven rammer vi vejen Skeldekobbel og fortsætter ad Skeldebro, som igen fører os ned til vandet.

Turen langs vandet fører os forbi Broager Strand Camping, som har forstået værdien af at fortælle historien om gendarmerne på Gendarmstien. Efter campingpladsen fortsætter vi op ad bakken og følger stien tæt langs vandet. Naturen veksler igen fra høje skrænter, til stærkt kuperede landskaber og leder os igennem krat og læhegn.

Efter at have tilbagelagt ca. 13 kilometer kommer vi til Dynt strand Camping. Her skal igen træffes en vigtig beslutning: Hvis det er højvande, skal man IKKE følge stien langs stranden, med mindre man er parat til våde fødder. Man skal i stedet for gå væk fra stranden ad Gammelmark og følge den til man kommer til Vemmingbundstrandvej, som går til højre. Den følger man til man kan gå til venstre ad Broagermark. Er der til gengæld lavvande kan man følge stien langs stranden, hvilket vi gjorde. Det er en tur, som for en stor dels vedkommende foregår helt nede i vandkanten, og vi måtte flere gange springe over, hvor bølgerne slog op og gjorde turen vanskelig. Til gengæld blev vi belønnet med natur i særklasse.

Efter ca. 15 kilometer kommer vi til Vemmingbund, som ligger i bunden af fjorden. Her vælger vi at tage en trappe op til Vemmingbundstrandvej, hvor vi går til venstre. Efter et par hundrede meter drejer vi til højre ad Broagermark (og er nu på samme rute som, hvis vi tog den beskrevet ved højvande). Broagermark er en meget lille vej, og vi møder slet ingen trafik. Til gengæld er der en flot udsigt over markerne. For enden af Broagermark går vi til venstre ad Dyntvej, men drejer efter godt 300 meter til højre ad Krammarksvej som vi følger hele vejen til Skelde. I Skelde går vi til højre og straks igen til venstre ad Wolffgårdsvej, som vi følger tilbage til vandet og vores bil.

16 af de 20 kilometer følger Gendarmstien.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.