Nyborg

  • Holckenhavn, Nyborg. 14 km.
    Lige Syd for Nyborg ligger Holckenhavn Fjord, som er adskilt fra Nyborg Fjord med en dæmning, hvor kun mindre både kan passere under. Holckenhavn Fjord er dannet af istidens smeltevand, og både Vindinge Å og Ørbæk Å har i dag sine udløb i fjorden. Vi har sat vores GPS til Parkering Dyrehavevej, Holckenhavn, 5800 Nyborg,…
  • Knudshoved – Nyborg. 10 km.
    Højt hævet på en bakketop knejser Knudshoved fyr, der med sine 12 meter, firkantede facon og hvidkalkede vægge ser virkeligt smukt ud. Det gamle fyrtårn er opført i 1948 og ved siden af står en 7 meter høj knaldstation fra 1901, hvori man sprængte dynamit i en kurv for at advare skibene, når der var tåget vejr.