Krengerupstierne, Glamsbjerg. 14 km.

Krengerupstierne, Glamsbjerg. 14 km.

november, 2020 Slået fra Af admin

Nord for Glamsbjerg på Fyn ligger et større skovområde, og i den nordlige del af skoven ligger Krengerup Gods. Sæt GPS’en til Krengerup Gods, find Krengerupvej og drej til venstre ad den første skovvej på venstre hånd. Vejen fører ned til en lille P-plads, hvor vi parkerede bilen. Turen foregår for det meste i skov, og om efteråret er farverne i skoven ganske specielle. Der er lavet 3 forskellige ruter kaldet Krengerupstierne – Rød, Gul og Blå, men vi har kombineret og udbygget, så vi har gået en sammenhængende tur på ca. 14 kilometer.

Gå fra P-pladsen og tilbage til Krengerupvej. Drej til venstre ad Krengerupvej og følg den ganske kort til der går en skovvej til venstre. Vi er nu på den gule sti. Skoven vi først går igennem er anlagt i slutningen af 1800-tallet og vi kan flere steder se de store, gamle træer. Vi drejer til højre ad 2. skovvej på højre hånd, og følger nu skovsporet til vi igen kommer ud på Krengerupvej.

Vi drejer til venstre og følger Krengerupvej til vi kan gå til højre ad første vej som fører os ind mod Vestfyns Golfklub. Vi følger vejen lige igennem golfklubbens areal og for enden af golfbanens område kommer vi til et “sti”-kryds, hvor vi går til venstre og forlader den gule sti.

Vi følger nu den lidt større skovvej til den drejer blødt til højre, hvor vi vælger at gå skarpt til venstre og følger nu den blå sti. Skoven veksler mellem gran og løv, og specielt løvtræerne har nogle fantastiske flotte farver i oktober/november. Kigger man godt efter, er der mange flotte scenarier undervejs.

Vi følger den blå sti til vi kommer ud til Krengerupvej, hvor vi går til venstre. Hvor skoven stopper og går over i de åbne marker går vi til højre ad Odensevej – en stor grusvej, og kommer lidt senere til den gamle jernbane, som nu alene bruges til at køre med skinnecykler på. Udsigten over markerne, som allerede er grønne med næste års afgrøder, og træerne med deres mange efterårsfarver er meget betagende.

Vi fortsætter ad Odensevej og den blå sti og kommer nu igennem Kalkerup Skov, som også er anlagt i slutningen af 1800-tallet. Vi følger vejen højre rundt og kommer nu ud på et åbent stykke, hvor vi kan se ned over Søholm Sø, som er dannet under slutningen af den sidste istid af en smeltevandsflod, som løb under isdækket. Vi har tillige udkig over de stejle skrænter før søen. Vi følger alleen op til lige foran Søholm (en gammel dansk herregaard, som tillige hører under Krengerup Gods), hvor vi går højre om gården og følger den flotte stensætning rundt. Straks efter går vi til højre ind i skoven og følger skovvejen forbi de små hvide huse og stien ind over markerne.

Da vi har passeret marken, går vi til højre – stadig på den blå sti – og følger Oldgyde ud til Krengerupvej, hvor vi går til venstre. Vi følger nu Krengerupvej ca. 500 meter og går herefter til højre – stadig på den blå sti. Ved første mulighed, hvor den blå sti går til højre, går vi til venstre og straks efter ca. 20 meter går vi til højre ind på en meget lille sti. Den følger vi til vi kan gå til højre ud på en lidt større sti, som vi følger til vi igen kan gå til højre. Vi kommer nu ud for enden af golfbanen, hvor vi før kom fra modsatte side.

Vi drejer til venstre og går nu igen på den gule sti og med golfbanen på vores højre side. For enden af golfbanen går den gule sti til højre, og det samme gør vi. Da den gule sti deler sig med et blødt drej til højre drejer vi skarpt til venstre. På det næste stykke går vi igennem nåleskov, og lægger mærke til det smukke mos i skovbunden. Vi opdager også den største myretue, vi endnu har set. Vi fortsætter ad den gule sti til udkanten af skoven, og følger herefter skovkanten tilbage mod Krengerup Gods.

Krengerup Gods med sit smukke hvide hovedbygning og den stråtækte avlsgård stammer tilbage fra 1700-tallet. Vi går igennem godsets porthvælving, over de toppede brosten og nyder synet af de velholdte bygninger inden vi går ud gennem godsets anden porthvælving. Her drejer vi til højre ad Nårupvej og har nu godset og parken på vores højre side. For enden af parken går vi ind af en smuk gammel smedejernslåge og følger stien ind i parken.

Vi er nu inde i Krengerup Gods’ park, som er virkelig velholdt. Den smukke hovedbygning ligger majestætisk i baggrunden og det er ikke svært at tænke sig, hvilke fester der har været holdt på godset og i parken. Da vi kommer lidt længere ind i parken opdager vi et tårn for enden af en bakke. Det viser sig at være et 150 år gammelt ruinøst vandtårn, som er bygget til at ligne et middelalderligt forsvarstårn.

Fra tårnet går vi videre parallelt på godset og følger en skovvej – Den røde sti – rundt og tilbage til bilen. Skovvejen fra godset tilbage til bilen var ret fugtig og meget glat, så vi anbefaler, at man vælger at gå ind til godset, og tage den lige vej retur til bilen, såfremt det har regnet meget op til turen.

Turen er 14 kilometer lang. Der er ikke nogen bord-bænkesæt på ruten, men rundt om golfbanen er der mange bænke, hvorfra kaffen kan nydes.

Vil du læse mere om, hvad Assens har at byde på, så besøg Visit Assens.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.