Sillerup Væld, Vrads. 16 km.

Sillerup Væld, Vrads. 16 km.

januar, 2022 Slået fra Af admin

Vrads. Ikke lige en by vi har hørt om på forhånd, men den lille landsby med godt 200 indbyggere, ligger i Midtjylland Nord for Nørre Snede og Syd for Silkeborg. Byen kan blandt andet bryste sig af at have Vrads Station, hvor Danmarks smukkeste bane (Bryrup-Vrads) gik forbi. Derudover har byen Vrads Sande og Sillerup Væld, men mere om det herunder.

Vi har sat vores GPS til Vrads Station, og parkerer bilen lige ved siden af den gamle jernbanestation. Der holder 3 gamle togvogne tilhørende Veteranbanen foran stationen, så vi får et godt indtryk af, hvordan datidens togrejser foregik.

Fra stationen går vi væk fra Lystrupmindevej og drejer kort efter til højre ind på Bryrupbanestien. Efter blot godt 200 meter drejer vi til højre ind på en lille skovsti, som fører os forbi den nordlige ende af Snabe Igelsø. Mobildækningen er her virkelig dårlig, så vi går langsomt, for at vente på net. Vi går op over terrænet på en mindre sti, hvor træernes rødder ligger kunstnerisk blotlagt. Stien går over i en større skovvej, som vi følger til udkanten af skoven.

Ude af skoven drejer vi til højre, og følger skoven rundt og holder til højre i første lysning. Vi drejer dog igen til venstre efter bevoksningen, og følger stien over markerne og ind mod Vrads by. Ude på Lystrupmindevej går vi til venstre og drejer til højre ind på St. bredlundvej. Vi drejer nu til højre ind på St. Hjøllundvej, og er igen ude i det åbne landskab. Efter godt 300 meter skal vi gøre os et valg:

A) Vi følger vejen godt 2 kilometer, til vi kan gå til højre ad Vrads Sande Vej. Vejen fører os tørt og sikkert igennem Vrads Sande uden at vi går i landskabet.

B) Vi går til højre ind på den lille grusvej, som fører os tværs ind igennem Vrads Sande ad små stier og dyreveksler – Totalt Off-road.

Vi vælger (selvfølgelig) at gå til højre og følger stien til vi kommer til et skilt, hvor der står privat. Vi går få meter bagud og til venstre ned mod det store sø-område. Området vi går i er klithede, og søerne er opstået som følge af udgravning af Lyng-tørv. Vi følger søen højre om, og efter godt 100 meter opdager vi, at der går en smal sti midt igennem søen. Den tur skal prøves, så vi går via stien over på den anden side af søen.

På den anden side af søerne er underlaget så fugtigt, at vi er nødsaget til at tage turen samme vej tilbage, men dog en stor oplevelse rigere. Tilbage igen går vi til venstre ad en dyreveksel, og vi forlader søerne og kommer til et stort indhegnet område. Her vælger vi at gå til højre, og følge indhegningen de næste godt 500 meter til vi kommer ud til en lille skovsti. Her går vi til højre til vi kommer ud på Ansøvej, hvor vi går til venstre.

Vi holder til højre ind på Vrads Sande Vej, som vi følger igennem den smukke skov. På vejen bliver vi mødt af smukke udsyn ud over heden. Skovvejen fører os ud af skoven og forbi en ældre gård, hvor vi holder til højre og er nu direkte på vej op til Sillerup Væld.

Sillerup Væld er en af Danmarks mest vandrige kilder, eller mere præcist to af Danmarks mest vandrige kilder. Lille Kildevæld med 3-4 liter/sek. og Store Kildevæld med 50-70 liter/sek.

Hele området har fra 1956 og frem til 2019 har der være drevet dambrug med fiskeopdræt, men i samarbejde mellem den tidligere dambruger og Silkeborg Kommune, er området nu ført tilbage til det oprindelige, og ligger smukt i en stor lysning.

Vi forlader Sillerup Væld i den nordlige del ved Lille Kildevæld, og holder ved første lejlighed til højre ind på en lang skovvej flankeret af store slanke graner. Skovvejen går over i et mindre tydeligt hjulspor, og fører os nu ud over heden, som ligger åben, men med mange enkeltstående graner. Efter at have fulgt sporet holder vi til højre, og kommer nu ind på en større grusvej. Grusvejen fører os forbi et vådområde på vores højre side. Vi har gået 8,7 km. og holder et velfortjent hvil, og nyder udsigten ud over vandet.

Efter en god kop kaffe fortsætter vi ad grusvejen, og holder til højre ind på en mindre skovvej. Vejen fører os ud til Faurholtvej, hvor vi holder til højre. Faurholtvej går over i Ansøvej, og vi følger vejen de næste godt 2 km. Der er flere steder i skoven lavet store åbne bælter, som vi tænker er brandbælter, indtil vi ser, der både er en del Hocksitz ligesom der er opsat store camouflerede kameraer op i store maste. Gode vilkår for jægerne i skovene!

Vi drejer fra den store skovvej og til højre ind på en lille sti, som fører os forbi Lundsgård og de store arealer med skovet træ. Lige inden vi igen kommer ud til Ansøvej drejer vi til venstre og følger den lille skovsti til vi kommer ud på Ansøvej.

Vi drejer nu til højre og kommer til et kryds. Vi går lige over, og følger Ansøvej ca. 400 meter , hvorefter vi drejer til højre ned ad en grusvej. Vejen fører os igennem endnu et område med skovbrug og fældede graner, og vi kommer nu ud til en asfalteret sti, hvor vi går til højre. Stien viser sig at være resterne af Bryrup – Vrads banen, og vi forstår godt, hvorfor det har været kaldt Danmarks smukkeste bane. Den gamle bane snor sig igennem et særdeles smukt og varieret landskab, der hele tiden byder på nye indtryk, som vi blot kan suge til os alt imens vi er fuldstændig fri for omverdenens påvirkning – Vi er så langt alt, at vores mobiler ikke har noget dækning.

Landskabet varierer ganske meget de små 3 kilometer vi følger banen. Vi har følelsen af, at gå på en forhøjning, og det på trods af, at der flere steder er høje volde på begge sider af den smalle sti. Kort tid efter, er de høje volde afløst af dybe skrænter på begge sider, men med udsigt ned til søer og store hedeområder. Senere igen er der udsigt ud over et af områdets højeste punkter på næsten 100 meter. Det sidste stykke af banen falder terrænet ned til Vrads Station og vores bil.

Turen er knap 16 kilometer lang.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.