Svanninge Bakker og Bjerge. 10 km.

Svanninge Bakker og Bjerge. 10 km.

marts, 2021 Slået fra Af admin

Svanninge Bakker og Bjerge og Sollerup Skov er med ca. 1.000 hektar det største sammenhængende stykke skov på Fyn. Området kaldes de Sydfynske Alper, og er et af de mest besøgte naturområder på Fyn. Svanninge Bakker blev dannet under den sidste istid, og har siden været brugt til bl.a. grusgravning og har i lange perioder stået uberørt hen, så der er vokset skov op. Det er et af de sidste steder i Europa med overdrev, som afgræsses af kvæg.

Vi satte vores GPS til Odensevej 169, 5600 Faaborg og parkerede bilen på den store p-plads ved siden af Restaurant Skovlyst. Hele området er fyldt med stier og ruter, og det er nemt at bruge en hel dag i området. Vi har dog en “favorit-rute” som i det store hele leder os udenom de områder, hvor kvæget går frit – Vi kan ikke helt undgå at komme ind på områderne, men vælger altid at gå i store buer udenom kvæget, hvis vi kan se det. Vi går på p-pladsen tilbage mod Odense, og ved udkørslen til Odensevej fortsætter vi ligeud og ind i skoven. Ved første lejlighed holder vi til venstre, og kommer ret hurtigt ud, hvor vi har et flot overblik over Bakkerne.

Herefter holder vi til højre ad flere gange, så vi til sidst kommer ud ved golfbanen. Vi krydser golfbanen og kommer ud til DalkildegårdsAllé, hvor vi går til venstre ad vejen. Vi går forbi Faaborg Golfklubs flotte klubhus og følger vejen venstre om klubhuset. Da vejen slår et slag til højre, vælger vi at gå til venstre og straks efter til højre ind på en afmærket sti. Stien fører os op på toppen af en bakke, hvorfra der er den skønneste udsigt ud over Svanninge Bakker og en stor del af det sydfynske øhav.

Efter at have fulgt opfordringen til at nyde kaffen og den skønne udsigt, valgte vi at gå til venstre langs hegnet. Vi går herefter til højre, og er nu inde på et område, hvor kvæget i perioder græsser. Vi er dog heldige, at der ikke går kvæg den dag. Vi følger den afmærkede sti ned over markerne, og da vi når ned til kanten af et levende hegn, drejer vi skarpt til venstre – Det skulle vi så ikke have gjort. Vi skulle i stedet for have gået til højre for bevoksningen, hvorved vi var kommet lige ud til Nørremarken. Ved at gå skarpt til venstre kommer vi til at gå igennem tæt bevoksning og over en fugtig eng, før vi kommer ud på Nørremarken. Vel ude går vi til venstre og går på den lille bivej, som er flankeret af gamle stensætninger. Vi drejer til venstre ind på Brahesvej og går også forbi Skerningehøj, der er en jættestue fra bondestenalderen. Herefter kommer vi til Svanninge Kirke, som med sin gule farve altid er et smukt syn.

Vi går til venstre lige før kirken ad Bjergevej, og går forbi den smukke præstegård. I baghaven er opført en meget smuk pavillon. Vi følger Bjergvej op igennem skoven og op ad bakken og næsten oppe på toppen af bakken drejer vil til højre ind på en grusvej, som mest ligner en indkørsel. Vi går dog venstre om gården, og kommer på bagsiden ud til det store åbne område forneden af Svanninge Bakker. Her går vi til højre ad den store grusvej og drejer efter små 6 kilometer til venstre op mod bakkerne igen. I det her område er overdrevet ret tydeligt. Oppe ad bakken holder vi til højre, og på toppen kommer vi forbi en fold, hvor kvæget kan samles. Her holder vi frokostpause og nyder igen udsigten over Faaborgs kystlinje med udsigt til Dyreborg, Bjarnø, Avernakø, Korshavn og Ærø på en god dag.

Efter frokosten fortsætter vi udenfor indhegningen langs kanten af skoven, og nede i bunden går vi lidt til venstre, og kan nu krydse Odensevej. Vi er nu på vej over i Svanninge Bjerge. Vi følger den store skovvej op til Feltstation Svanninge Bjerge, hvor vi går højre om. Vi drejer til venstre ved første lejlighed og kommer ned til Åkande Sø, hvor der også er opstillet et friluftstelt. Vi går venstre om søen og fortsætter ligeud og kommer forbi Jagtsø.

Da vi kommer ud på en større skovvej igen, går vi til venstre. Vi er nu på vej hen til Lerbjerg, der med sine 126 meter er det højeste punkt i området. Vi fortsætter ad skovvejen rundt og for enden af skovvejen, drejer vi til venstre. Lige før svinget støder vi på en stor samling af sten, som hver især har et lille skilt med forklaring om ophav og alder på. En tavle fortæller om områdets tilbliven tilbage fra istiden.

Således igen klogere på geologien i Danmark fortsætter vi ad skovvejen og holder først til venstre og siden til højre, hvorefter vi kommer ud til Odensevej, og P-pladsen på den anden side af vejen.

Turen er ialt godt 10 kilometer, og som sagt, så foregår en stor del af turen i områder, hvor der kan være græssende kvæg.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.