Viking walk, Ravnsborg. 14 km

Viking walk, Ravnsborg. 14 km

september, 2021 Slået fra Af admin

I forbindelse med at “Over stok og sten” havde arrangeret gå-tur med efterfølgende besøg på Jim Lyngvilds Ravnsborg, var vi et par hundrede vandreglade Jim Lyngvild-fans, som havde valgt at bruge en dag på motion og besøg.

Vi havde sat vores GPS til Hågerupvej 31A, 5600 Faaborg, hvor vi parkerede på marken (Vi vil nok anbefale, at der parkeres i rabatten eller på vendepladsen). Herfra gik vi ad det gamle banelegeme, som nu er flot asfalteret. Vi krydser ret hurtigt Silkeå, hvor udsigten ud over engområdet, er et smukt syn. Flere steder på den første del af strækningen, er asfalten afbrudt af det originale banelegeme.

Stien fortsætter helt til Ringe. Vi ankommer til Korinth, hvor vi kan se, at der tidligere har været flere spor i brug. Vi krydser over sporene, men fortsætter i sporenes retning ad Vinkelvej. Vi går lige over den lidt større Reventlowsvej og ind på Skovvej, som efter ca. 3 km. fører os ud af byen og ind i skoven.

Skovvej snor og bugter sig igennem skoven den næste kilometer, hvorefter vi holder til venstre hvor Skovvej går over i Flagsted. Da vi kommer ud til et T-kryds, går vi til højre og straks efter til venstre igen. Vi er nu igen i en plantage, som straks afløses af store marker på begge sider. Da vi kommer til det næste T-kryds drejer vi igen til venstre, og er nu inde på Sølund, som fører os op imod Nørresø.

For enden af Sølund drejer vi til venstre og straks efter igen til højre ad Brændegårdsvej. Hvor vejen drejer skarpt til højre, drejer vi til venstre. Vi er nu på vej ind i skoven omkring Nørresø. Efter ca. 200 meter drejer vi til højre ad en mindre sti for at gå rundt om Nørresø med søen på vores venstre side. De næste 4 kilometer foregår inde i skoven, og mange steder tæt ved søen. Markvejen snor og bugter sig ud og ind langs søens breder og op og ned. Terrænet er kuperet, og det er flere steder svært at se søen for den tætte bevoksning. Turen bør prøves i efteråret når bladene bliver gule eller er faldet af træerne.

Underlaget igennem skoven er skønt og varieret fra hjulspor til fine skovveje. Efter godt 11 kilometer kommer vi igen ud til Brændegårdsvej, hvor vi drejer til højre, og kommer ud til den store Reventlowsvej igen. Her går vi til højre (og passer på de hurtigt kørende biler), men går efter små 100 meter til venstre ind på en grusvej, som fører os ind over markerne. Da vi passerer de første træer, drejer vi til venstre ind i Hellemose Skov, og følger stien, som snor og bugter sig hele vejen ud mod Hågerupvej igen.

Lige inden vi går ud på Hågerupvej møder vi Jim Lyngvild – eller det vil sige, en papfigur i fuld størrelse. Vi drejer til højre ad Hågerupvej og efter ca. 400 meter drejer vi til venstre ned ad grusvejen mod Ravnsborg og vores bil. Da denne vandretur jo indbefatter et besøg på Ravnsborg skal vi selvfølgelig lige ned og hilse på Jim og se hans smukke Ravnsborg. Turen blev lige lidt ekstra interessant, når nu der var åbent hus og mulighed for at købe mad og drikke som afslutning.

Turen er godt 14 kilometer lang.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.