Als Odde, Mariager Fjord. 9 km.

Als Odde, Mariager Fjord. 9 km.

september, 2021 Slået fra Af admin

På Nordsiden af Mariager Fjord – helt ud mod Kattegat ligger Als Odde. Området er mest kendt for Øster Hurup, der med sin smukke strand huser både feriecenter og campingplads.

Vi har sat vores GPS til Als Oddevej 98, 9560 Hadsund, hvor vi parkerer bilen med udsigt ud over Kattegat ligeud og udløbet af Mariager Fjord til højre. Herfra går vi nordpå med Kattegat på vores højre side. Hvor Als Oddevej slår et slag til venstre, fortsætter vi ligeud i det store engområde, som ligger mellem sommerhusene og Kattegat.

Vores spor ligger tæt på den den bevoksning, der er på venstre side, men der er også mulighed for at gå tættere på vandet, hvor vi dog ikke er sikre på om der er tørt nok til at gå. Efter blot 700 meters gang støder vi på et bord-bænke sæt, hvor det havde været oplagt at nyde en solopgang, hvis vi havde været tidligt ude. Efter ca. 1 kilometers gang går vi ud af indhegningen og ind i skovområdet, hvor vi straks efter drejer til venstre, og igen til højre efter ca. 200 meter. Efter yderligere 200 meter drejer vi til venstre ind på Enebærvænget, som vi følger til den slår et slag til venstre – her fortsætter vi ligeud ad en meget lille sti ind imellem 2 sommerhuse. Stien munder ud i en lidt større skovvej, som vi følger til vi kommer ud til den asfalterede Als Oddevej.

Vi går til venstre og drejer ind på den første grusvej på venstre side. Her kommer vi forbi Løvtag, som varmt kan anbefales til en overnatning midt i skoven. Vi drejer til højre ind på en lille skovsti som snor sig igennem skoven og ud i en mindre gran-plantage. For enden af denne, drejer vi til venstre, og kommer ud på Fjordparken, hvor vi går til venstre og drejer ved første lejlighed til højre ind på en grusvej/markvej.

Markvejen fører os igennem et meget fladt landskab, hvor generationer af bønder har rejst træer og læhegn, for at holde på afgrøderne. Vi støder på flere Hochsitz, som bevidner, at området bruges en del til jagt. Vi følger markvejen knap en kilometer, hvorefter vi drejer 90 grader til venstre. Efter 500 meter drejer stien 90 grader til højre og igen til venstre, hvorefter vi fortsætter, til vi kommer ud til en større grusvej, hvor vi drejer til venstre. Vi går nu med en afvandingskanal på vores højre side, og er på vej ud til fjorden. For enden af afvandingskanalen ligger et stort pumpehus, som sørger for, at grundvandet i det inddæmmede område holdes nede. Vi vælger at gå på fjordsiden af diget, hvilket betyder, at vi går meget skråt, og på lidt uvejsomt terræn. Til gengæld er det en flot oplevelse med udsigt over fjorden.

Turen langs fjorden og kanalen giver os rig mulighed for at se på dyrelivet. Vi støder på en del hejrer, et par musvåger, og ser også en odder, hvilket for os er et sjældent syn. Efter godt en kilometers vandring langs diget, går der en sti til højre ned mod vandet. Stien er velholdt (godt klippet) og der er lagt brædder ud, hvor der ofte står vand. Efter godt 6,5 kilometer begynder der at være bænke sat op, hvorfra vi kan nyde den smukke udsigt over fjorden, og vi skal selvfølgelig holde en kaffepause her.

Stien fører os igen op på diget, hvor græsset nu er pænt slået, og der er en tydelig sti at gå på. Vi holder til højre, så vi hele tiden går så tæt på vandet som muligt. Da vi igen kommer ud på Als Oddevej går vi til højre, for at komme ned til molen. Nede ved vandet møder vi et ældre ægtepar, som på ægte dansk manér, har pakket en picnic-kurv med rød-og-hvidternet dug, og nu sidder og nyder frokosten – Mere idyllisk kan turen næsten ikke slutte!

Turen er knap 9 kilometer lang, men tog godt 2 timer, da vi ikke kunne går specielt hurtigt den første del langs diget.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.