Mors: Legind Bjerge. 17 km.

Mors: Legind Bjerge. 17 km.

oktober, 2021 Slået fra Af admin

Oppe i den vestlige del af Limfjorden ligger øen Mors eller Morsø, og man kan komme til øen med færge eller via en af de to broer, der forbinder Mors med Jylland. Vi har sat vores GPS til Sallingsund Færgekro, hvor vi parkerer vores bil lige over for kroen og med en smuk udsigt over Sallingsund og Sallingsundbroen.

Fra parkeringspladsen går vi over Sallingsundvej og ind midt imellem kroens store bygninger. Vi drejer til venstre ind over græsplænen, hvor der er en svagt afmærket sti, som fører os op i skoven og Legind Bjerge. Skoven er fyldt med både mountainbike spor og vandrestier, men vi er på jagt efter gamle gravhøje. Vi følger stien lige ind i skoven, men drejer efter kort tid skarpt til venstre tilbage mod vandet, hvor vi går forbi Sundhøi, for blot at dreje til højre igen op mod Ashøi. Da vi kommer til et kryds af stier, drejer vi til venstre og går forbi Røverstue, som er endnu en gravhøj.

Vi fortsætter turen igennem den smukke skov, som endnu er våd efter nattens og morgenens regnvejr. Stien er nu belagt med småt ral. Efter godt 1,8 kilometer drejer vi til venstre ind på en mindre skovsti, som vi følger godt 100 meter, hvorefter vi drejer til højre ind på en lidt større skovvej. Skovvejen består af 2 spor, som fører os igennem en mangfoldighed af forskellige træer – lige fra nåletræer over birk og til de smukke bøgetræer. Vi følger stien den næste kilometer, hvor vi også kommer forbi endnu en gravhøj. Skovvejen fortsætter igennem det grønne paradis, og efter godt 3 kilometer, kan vi skimte lys forude.

Vi kommer ud ved P-pladsen ud til Skræppedalsvej, som vi følger til højre. Det kan anbefales at tage et kig bagud, for at få et indtryk af, hvor stor en højdeforskel der er fra vandet til Legind Bjerge. Vi følger Skræppedalsvej knap en kilometer, og nyder den smukke udsigt over Sallingsund. Herefter drejer vi til højre ind på Højrisvej, som fører os op imod Højriis Slot. Højrisvej er en smuk allé med skæve træer, men også med smuk udsigt over skoven til venstre og de åbne marker og vandet til højre.

Vi følger vejen venstre rundt om slottet, men når dog at få et kig ind på det smukke slot. Vejen snor sig smukt mens skrænterne rejser sig langs siderne.

Da vi kommer ud af skoven drejer vi til venstre ind på Lillerisvej, og efter godt 400 meter kommer vi til Lillerisdalen, som er et ca. 4 kilometer langt dallandskab. Dalen gennemløbes af Lilleris Møllebæk.

Inden turen går ind gennem dalen, skal der gøres opmærksom på flere ting: For det første, er stien flere steder svært fremkommelig. For det andet, går ruten tilbage fra det yderste punkt igennem en større fold med kvæg, og for det tredje er turen gennem folden ikke afmærket og vi går flere steder under hegnstråden. Det er med andre ord en lidt rodet tur tilbage. Det kan der rådes bod på ved at gå ud til enden af dalen og så gå samme vej tilbage, hvis ikke man har lyst til turen ind over folden. Man kan også fortsætte ligeud af Lillerisvej, hvorved turen bliver ca. 4 kilometer kortere. Selve turen ud igennem dalen kan varmt anbefales!

Vi vælger at gå den ca. 4 kilometer lange tur rundt, og starter ud på en dejlig bred tosporet skovvej, som både snor og bugter sig langs den smalle dalsænkning.

Skovvejen går mere over i en sti jo længere vi kommer ind i dalen, og vi ender med at gå på en sti, som er svagt synlig, men meget idyllisk. Pludselig kommer vi til en større åbning i skoven, hvor vi kan se ned i dalen til begge sider. Det er et utroligt smukt syn, som gør turen værd.

Vi fortsætter ned ad bakken og op på den anden side, hvor stien nu flere steder er svært synlig. Skoven er flere steder ganske tæt, men få steder får vi et flot kig over markerne. Skovbunden er flere steder så våd, at der er lagt gangbro ud for at vi kan komme igennem. Lige inden vi kommer til enden af den lange dal, går vi oppe på kanten af dalen, hvor stien er noget af en udfordring. Flere steder glider vi sidelæns nedad. Det lykkedes os dog at runde såvel enden og bunden af dalen uden at falde.

Vi går over en lille bro og ind i en indhegning, hvor vi følger dalen tilbage igen. Landskabet er utroligt smukt, selvom der ikke er nogen klart afmærket sti at følge. Den første kilometer går vi så højt oppe i landskabet som muligt, og på et tidspunkt vælger vi at gå ud af folden, idet vi kan se en flok køer, som vi ellers skulle lige forbi. Da vi er kommet udenom flokken, går vi ind i folden igen og følger nu bevoksningen til vi igen kommer ud på Lillerisvej.

Vel ude på Lillerisvej drejer vi til venstre. Ved tredje vej på vores højre side drejer vi ned og lige inden gården drejer vi til venstre og går nu med marker og gravhøje på begge sider. Ved et kryds går vi til højre og til igen til venstre ad første vej.

Vi går ind i skoven igen og drejer til venstre ad første sti. Den følger vi, men laver et slag til højre og igen til venstre for at komme forbi Liegger Høie (endnu et par gravhøje), men vi kunne sagtens have gået ligeud og alligevel have set dem fra vejen. Vi kommer ud på vejen igen og drejer ved næste lejlighed til højre ad Sundvejen, som blot er en grusvej.

Vi følger Sundvejen et par hunderede meter før vi drejer til venstre ind på en lidt større grusvej. Denne grusvej fører os hele vejen forbi Jesperhus Blomsterpark og ud til den asfalterede Legind landevej. Her drejer vi til venstre og går på cykelstien til lige før vi kommer til Jesperhus Camping. Her går vi til højre ind på en mindre sti, som fører os l campingpladsen og ud i det åbne område ved Legind Sø. Søen var oprindelig en del af fjorden, men i starten af 1900-tallet blev området inddæmmet. Det var ikke uden problemer, men det lykkedes at tørlægge området indtil pumperne var slidt op. Herefter steg vandet hurtigt og søen var genskabt. Vi følger søens bred ad den anlagte sti mens vi nyder udsigten over vandet.

Stien fører os igen ud til Legindvej, hvor vi drejer til venstre og under den store bro. Vi drejer til højre lige før Sallingsundvej og ind på P-pladsen, hvor vi følger stien ind i skoven og Legind Bjerge igen. Vi er på vej til Sliewbak, der er en gammel og stejl kystskrænt, som er opstået i stenalderen. Turen derop lover godt for udsigten, for det går bare opad hele vejen.

Fra det flotte udsigtspunkt går turen nu ned mod bilen, som befinder sig ca. 1 kilometer herfra. Turen ned fra udsigtspunktet er dog en snoet og kringlet affære og foregår ad mindre spor. Det kunne gøres lettere ad Sallingsundvej, men vi vælger sporene igennem skoven, under Vildsundvej og derfra ud på Sallingsundvej og retur til vores udgangspunkt.

Turen er knap 17 kilometer, men kan som sagt kortes ned til knap 13, hvis man undlader at gå turen rundt i Lillerisdalen.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.