Samsø: Nordby Hede – Lilleøre, 16 km.

Samsø: Nordby Hede – Lilleøre, 16 km.

maj, 2021 Slået fra Af admin

På Samsø er der Syd og Nord, og så er der stykket, der forbinder Nord og Syd. Området hedder Nordby Hede og er et stort hedelandskab der tillige er et af de 257 danske områder der er udpeget til Natura 2000 område.

Vi har sat vores GPS til Langeørevej 12, 8305 Samsø – Det er Samsø Naturskole. Vi fortsætter ca. 50 meter og parkerer på P-pladsen i venstre side. Vi er stået tidligt op, for at se solopgang, og vi går ud ad grusvejen mod Lilleøre, som er på modsatte side af byen Langør. Allerede efter få hundrede meter drejer vi til højre ind over heden og ud mod spidsen.

På vejen derud, går vi forbi en indhegning, hvor der ligger resterne af et gammelt voldanlæg – formentlig brugt under Englandskrigene 1807-14. Vi runder spidsen af Lilleøre og går nu op langs kysten med vandet på vores højre side. Vi nyder solopgangen i fulde drag.

De næste godt 3 kilometer foregår langs kysten, men ad en utrolig lækker tosporet grus- og sandvej. Landskabet varierer hele tiden mellem traditionelt hedelandskab og strandareal. Der er stor variation i bevoksningen undervejs. Vi går i områder med meget lav bevoksning, hvor den grågrønne lav fuldstændig dominerer, over områder, hvor lave graner og hybenroser kæmper om at vinde frem og de mere traditionelle strandområder med diverse græsser. De sidste knap 2 kilometer langs kysten foregår i lav bevoksning med både graner og birk.

Efter knap 7 kilometer drejer vi til venstre ad den store sti, og vi følger stien ind igennem skoven, til vi kommer ud til Maarup Hovedgade/Havvejen, hvor vi drejer til højre og følger cykelstien ca. 400 meter før vi igen drejer til venstre ind på en lang lige skovvej, der fører os ned til Mårup Vig.

Her drejer vi til venstre og følger nu stien langs kysten og stranden de næste 4 kilometer. Det første stykke er flankeret af høje træer, som yder en smule læ for vinden, men så bliver bevoksningen igen flad og tager igen karakter af hedelandskab.

Efter knap 13 kilometers vandring kommer vi til Kanhavekanalen, hvor vi drejer til venstre. Samsø bestod oprindeligt af 2 øer, men man mener, at øerne omkring år 0, geologisk voksede sammen. Kanhavekanalen blev gravet ud i vikingetiden og blev brugt til at trække vikingeskibene fra den ene side af Samsø til den anden. Kanhavekanalen bliver betegnet som en af vikingetidens helt store ingeniør arbejder og vi kan stadig ane den lange kanal. Det lavvandede område i Stavns fjord var ideelt for vikingerne idet deres skibe kunne ligge i læ for vestenvinden, var nemme at trække op på det lave vand, og hurtigt kunne sættes i søen igen. Vi følger Kanhavekanalen over til Stavns fjord og går til venstre og følger fjorden rundt.

Stien snor og bugter sig og vi går på små diger og helt nede ved vandet. Efter ca. 14 kilometer går stien skarpt til venstre, og vi går nu langs en kvægfold med et engområde på vores venstre side og en meget fugtig fold på vores højre side. Vi følger stien til vi kommer ud til Kanhave (vejen), hvor vi drejer til venstre.

De sidste 1,5 kilometer foregår på asfalt med en smuk udsigt over det flade landskab, som dog flere steder er afbrudt af store bakker eller høje. Vi gør et enkelt stop ved Langør Kirke, der netop ligger på toppen af en af de her høje. Bag ved naturskolen ligger Grønhoved, som også er en stor bakke i et ellers fladt landskab.

Turen er godt 16 kilometer lang.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.