Ringe – Espe Stien, 17 km.

Ringe – Espe Stien, 17 km.

januar, 2022 Slået fra Af admin

Midt på Fyn ligger Ringe, som er en af de store byer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Byen ligger op ad motorvejen, men også Svendborg-banen går igennem Ringe. Tidligere har der også være tog fra Ringe til Espe, men ruten er nu nedlagt og den nedlagte banestrækning er lavet til natursti. Kommunen og Naturstyrelsen har i fællesskab arbejdet på at lave en vandrerute i mere end 10 år, og stien blev indviet i 2020.

Vi har valgt at stå tidligt op, for at nyde solopgangen. Fordelen ved vinterhalvåret er, at tidligt op ikke er så tidligt endda. Solopgang er 08.35.

Vi har sat vores GPS til Algade 7, 5750 Ringe, hvor der er en P-plads lige ved siden af banen. Fra P-pladsen går vi til højre ad Naturstien Ringe – Korinth, så vi har banen på vores venstre side. Det første stykke af stien er igennem parcelhusenes baghaver, igennem industrikvarterer og sidst forbi kolonihaverne, men hele vejen er vi flankeret af bevoksning på begge sider. Der er flere steder levn fra den gamle jernbane i form af blotlagte skinner ved overskæringer. Efter ca. 1,5 kilometer er vi ude af byen og krydser Sallinge Å, der snor sig smukt under stien.

Vi er nu kommet ud i det åbne landskab, og kan nyde den smukke solopgang mod Øst. Efter godt 3,5 kilometer krydser vi Skovbæk Å, hvor der er en trappe ned til åen. Vi sætter os på den lille bænk og nyder udsigten over åen og den smukke viadukt, der er opført i tilhugget granit med buer i tegl.

De næste godt 2 kilometer fortsætter ad det gamle banelegeme, med en storslået udsigt ud over marker og enge, mens solen stiger op og åbenbarer en flot blå himmel.

Efter godt 5,5 kilometers vandring krydser vi Skovvej, og kort efter går der en sti til højre ned mod Espe Folke- og Tumlepark. Vi følger stien, der i perioder godt kan ret fugtig. Vel over marken og fremme ved den lille bevoksning, drejer vi til venstre, så vi kommer forbi Folke- og Tumleparken på vores højre side. Stien har flere steder mere karakter af trampesti, men snor og bugter sig flot igennem skoven.

Vi krydser Assensvej, og fortsætter ind i Espe Skov, hvor vi går forbi Hundeskoven, drejer til venstre kort efter, og følger de orange pile (som angiver Ringe – Espe Stien). Skovvejen drejer skarpt til højre, og kort efter igen drejer vi til venstre ad endnu en sti, som er forholdsvis fugtig. Ringe – Espe Stien er også for heste, så mange steder er stien redet op, så den er svær at gå på. Efter at have gået knap 8 kilometer drejer vi til højre op ad en lille sti, hvor der er et åbent område til højre for stien. Her er der opsat et bord-bænke sæt, hvor vi nyder en kop kaffe og den smukke sol.

Stien går ind i skoven og fører os ned på en skovvej, som vi følger rundt til venstre og ud af skoven igen. De åbne frostklædte marker og den høje blå himmel byder os velkommen. Vi drejer til højre ad første vej, og straks efter den enlige beboelse, drejer vi til venstre ind på den lille sti igen. Igen er der flot afmærket.

Vi følger Sallinge Å, der snor og bugter sig i området, der tillige er vådområde med afvanding af de omkringliggende marker. Det siger sig selv, at der i perioder også her er fugtigt. Området er smukt med åen der flere steder risler, med åbne vidder og med en stor sø. Efter 10 kilometer krydser vi åen og drejer til venstre ind på endnu en trampesti.

Den afmærkede sti fører os til højre, og efter blot 200 meter igen til venstre. Vi er nu på vej ind i en ung skov, hvor vi drejer til højre og følger den brede skovvej igennem området, ud og lige over Nordskovvej og sørger for at holde til venstre hele vejen til vi når til Boltingevej.

Vi krydser lige over og holder til højre ad første vej. Vi fortsætter igennem skoven og drejer til højre straks vi kommer ud af skoven. Vi går forbi det smukke området med Midtfyns Golfklub og kommer ud til Boltingevej, hvor vi drejer til venstre og følger vejen ind mod Ringe. På vejen har vi en smuk udsigt ind over golfklubbens arealer, men også over Amfiscenen og Vikingepladsen. Da vi kommer ned til Ringe Sø, går den oprindelige rute til højre, men vi vælger at gå venstre om søen, for at nyde den smukke natur.

Ca. midt i søen er der en dæmning hele vejen over, og vi vælger at gå over her. Rundt om søen er der flere små moser, som kan dateres helt tilbage til Jernalderen, og der er da også fundet fortidsminder i området.

Vel ovre på den anden side drejer vi til venstre og følger først stien, og senere igen Søgårdsvej helt til enden af søen, drejer til højre ind på Søvej og drejer til venstre ad stien lige efter den store bygning, der huser Socialtilsyn Syd Afd. Ringe. Vi følger stien til Centrumpladsen, hvor vi drejer til højre og Kommer ud til hovedgaden, hvor vi drejer til højre og ankommer til vores bil.

Turen er knap 17 kilometer lang, og det er en af de ture, vi har gået, hvor der er flest bænke placeret med mulighed for at nyde såvel natur som stilhed.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.