Stige Ø, Odense. 8 km.

Stige Ø, Odense. 8 km.

april, 2022 Slået fra Af admin

I bunden af Odense Fjord ligger Stige Ø med fjorden på den ene side og kanalen, som fører helt ind til Odense Havn, på den anden side. Stige Ø opstod i 1800-tallet, da man begyndte at grave kanalen ind til Odense. Stige Ø har op igennem årene været brugt til mange forskellige formål. I slutningen af 1800-tallet var det store grønne område et populært udflugtsområde. I 1894 blev Stige Badeetablissement stiftet og man anlagde en kombination af restaurant og badehotel – Det er i dag kendt som Søpavillonen. Siden kom der Cirkus, og sejlklub til. Da Søpavillonen brændte stoppede den æra. I starten af 1900-tallet blev Sortehusene opført, og i 1965 blev området brugt som losseplads for hele Odense. Helt frem til 1994 fungerede området som losseplads, inden man fandt ud af, at det havde en skadelig virkning på fjorden og miljøet. Fra 1994 til 2005 blev området omdannet til rekreativt område, og fremstår i dag som en grøn oase med plads til naturfolket.

Vi har sat vores GPS til Østre Kanalvej, 5000 Odense C, og vi følger Østre Kanalvej forbi Odense Sejlklub og Lystbådehavnen Stige Ø på vores venstre side, og holder ind på den første vigeplads på højre side lige efter havnen. Her starter vores tur med at gå til højre ud mod fjorden, og da vi kommer ud til vandet, kan vi helt til højre se udmundingen af Odense Å. Stien fortsætter om forbi Shelterplads – Stige Ø.

Ret forude kan vi se over på Lindø-Værftet, hvor den store portalkran troner ved siden af de store fundamenter til hav-vindmøller. Kigger vi til højre ud over vandet, kan vi se over til Seden Strand og Seden Strandby. Efter ca. 500 meter kommer vi ud til det bakkede område, som kendetegner Stige Ø’s periode som losseplads. Vi holder os på højre side af øen, og nyder den smukke udsigt.

Stien drejer til venstre, da øen pludselig snævrer ind til en smal tange. Ovre på den anden side kan vi ane Sortehusene. Vi drejer til højre, og kommer nu tæt forbi Sortehusene, som var Fyns svar på Christiania. I begyndelse af 1900-tallet blev de første Sorte Huse opført i området mellem Stige Ø og Stige Ø Nord. Husene havde hverken el eller vand, og blev benyttet af de fattigste, som ikke havde råd til en anden bolig. Området fungerede som en fristad helt frem til 1966, hvor Odense Kommune forbød helårsbeboelse. I dag står ca. halvdelen af husene tilbage og benyttes som fritidshuse.

Vi fortsætter gennem smæk-lågen, da vi kan se, at der ikke går nogle dyr på området. Vi holder til venstre på øen, og har kanalen på vores venstre side. Området er fyldt med gæs og blishøns, der skræpper når vi går forbi. Vi nærmer os nu spidsen af Stige Ø, og det er en speciel oplevelse. Lige før vi når det yderste punkt, skal vi passere en smal tange, der ikke er mere end et par meter bred, og ved højvande, kan passagen være svær, da vandet står højt fra begge sider. Vi kommer fint forbi, og kan nu se over til Vigelsø ret forude og Klintebjerg lidt til venstre.

Efter en kort kaffepause på et vel placeret bord-bænke-sæt, går vi nu retur mod Odense, men denne gang holder vi til venstre, så vi følger fjorden. Vi vælger dog efter knap 6 kilometer at skrå ind over øen, for at være sikre på, at vi ikke kommer ud i for blød bund og skal samme vej tilbage. Da vi kommer forbi Sortehusene, holder vi til højre, så vi følger kanalen ind mod Odense. Vi kommer forbi Søpavillonen, og da vi kommer til den genopførte statue “Campfire” af Ingvar Cronhammar går vi til højre, så vi følger kanalen. Vi har nu udsigt til skorstenen ved fynsværket ret forude og kan se over til Stige på den anden side af kanalen.

Stien fører os ind forbi lystbådehavnen og ud til Østre Kanalvej, hvor vi går til venstre og straks efter ankommer til vores bil.

Turen er godt 8 kilometer lang, men kan sagtens gøres længere og med flere højdemeter, hvis man i stedet for at gå langs vandet vælger at gå op på de høje bakker, der med sine op til 30 meter giver en fantastisk udsigt over den indre fjord.

Klik på kortet nedenfor, og du kan åbne det i Google Maps, hvorefter du kan følge ruten live, når du går.